İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

SIFIR KAZA MAKSİMUM GÜVENLİK FELSEFESİ İLE İŞİMİZE GÜVEN KATIYORUZ, ÇALIŞANLARIMIZIN VE İNSAN HAYATININ YAPTIĞIMIZ İŞTEN DAHA DEĞERLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ.

BM İnşaat çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yüksek önem vermektedir. Sıfır kaza felsefesinden yola çıkarak BM İnşaat, tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. BM İnşaat, iş sağlığı ve güvenliğini sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek konusunda kararlı adımlar atmaktadır.

BM İnşaat’ın tüm faaliyet alanlarındaki kararlı ve istikrarlı tutumu, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve olası risklere karşı alınan önlemler, çalışanlarının en önemli güvencesidir. Sahip olunan bu bilinç ve kararlı adımlar, kaliteli ve sürekli eğitimlerle birlikte uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmakta ve tüm çalışanlara yol gösterici olunmaktadır.