ÇEVRE SORUMLULUĞU

Tecrübenin, kaliteli hizmet anlayışına temel oluşturduğunun bilincinde olan Firmamız; dünya standartlarına uygun, doğaya ve çevreye saygılı, sosyal sorumluluklarını yerine getiren bir uygulama anlayışını benimsemektedir. BM İNŞAAT, bu amaca ulaşmak için öncelikle; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı, ISO 14000 Çevre Yönetim Standardı ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardını oluşturmak ve bunu firmanın tüm kademelerinde verimli ve istikrarlı bir şekilde uygulamaya koymak için çalışmaktadır.
ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ

Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak
Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak
Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak
Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına “sağlıklı bir çevre için” katkıda bulunmak
Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak
Tüm sektörlerde ve hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek