ETİK POLİTİKAMIZ

BM İnşaat başarının sağlanabilmesi için, etik kurallara uygun olarak iş yapılması gerektiğine inanmakta ve bu doğrultuda faaliyetlerini yürütmektedir. BM İnşaat doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenilirliği, en temel kurumsal değer olarak kabul etmektedir.

BM İnşaat da etik standartlar benimsenerek, etik olmayan davranışlara yada ayrımcılığa hoşgörü gösterilmemektedir. Bu kapsamda, etik standartlar ile ilkelerin tanımlandığı Etik Kurallar Sözleşmesi’ne tüm çalışanların uyması beklenmekte ve gerçekleştirilen izleme ve denetleme mekanizmalarının bulguları çalışanların performans değerlendirme ve kariyer gelişimi süreçlerinde dikkate alınmaktadır. Çalışanlarının yanı sıra BM İnşaat, tedarikçiler, alt yükleniciler ve diğer paydaşlarının da bu etik değerlere uygun olarak hareket etmesini beklemektedir.

Temel etik değerlerimizi oluşturan ana ilkelerimiz;

Dürüstlük; ön yargısız olarak çalışma ve adil olarak rekabet etme

Güvenilirlik; şeffaflık ilkeleri ile hareket etme

Tarafsızlık ve adil davranma; temel haklara ve farklılıklara saygılı davranmak

Sağlık ve güvenlik; sağlık ve güvenlik standartlarına uygun faaliyet sürdürme

Topluma ve çevreye karşı sorumlu davranma; gelecek nesillere yarınları temiz bırakma ama amacıyla iş yapma bilinci

Yasal yükümlülüklere uygun davranma; tüm kanun ve mevzuatlara uygun hareket etme

Sosyal sorumluluk; eğitimin her alanda önemli olduğu bilinci üzerine hareket etmek